Kryptoměny jsou považovány za největší inovaci současnosti

Existují jich stovky, které jejich autoři či komunita rozvíjí. Kryptoměny a také tokeny mají různé technologické řešení nebo celkovou vizi projektu, což je navzájem odlišuje. Mezi nejznámější z nich patří Bitcoin, Litecoin či Ethereum, ale existují i další, neméně významné, jako XRP, Dash, Stellar Lumens, Monero, Cardano atd.

Podívejte se na přehled významných kryptoměn a tokenů, informace o nich, včetně jejich ceny, grafu, kde je koupit a v jaké hardware peněžence je bezpečně uchovat. Pokud Vás například zajímá, co je to token a čím se liší od kryptoměny, podívejte se na FAQ na konci této stránky, kde naleznete i další odpovědi na časté otázky, týkající se kryptoměn.

Přehled kryptoměn

Jejich hlavním cílem je plnit funkci platidla, tj. umožňovat rychlé a levné transakce, čemuž přizpůsobují svůj vývoj.

Bitcoin je nejznámější kryptoměna, která jako první umožnila decentralizovaně vyměňovat jednotky této kryptoměny aniž by existovala centrální autorita.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Litecoin má ambice být rychlejším a progresivnějším “klonem” Bitcoinu. Jde o velmi progresivně se rozvíjející a zajímavou kryptoměnu.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Monero klade důraz na naprostou anonymitu uživatelů při provádění transakcí a malé transakční poplatky. Má velkou podporu komunity.

CHCI VĚDĚT VÍCE

XRP se zaměřuje se na přímou implementaci blockchainových plateb do velkých bank. Výhodou je i možnost jeho přímého nákupu za CZK.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Bitcoin Cash vznikl odštěpením od Bitcoinu. Umožňuje provádět vetší množství transakcí v jeden okamžik s nižšími poplatky než Bitcoin.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Zcash je decentralizovaná kryptoměna, která se vyznačuje možností zcela anonymních transakcí. Zcash vznikl oddělením od Bitcoinu v roce 2013.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Dash je kryptoměna umožňující okamžité anonymní bleskové transakce s ambicí stát se platidlem.

CHCI VĚDĚT VÍCE

IOTA je kryptoměna určená pro transakce a výměnu dat v rámci “internetu věcí”. Jde o velmi progresivně se vyvíjející kryptoměnu.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Přehled tokenů

Tokeny slouží na konkrétních platformách jako “hnací pohon”, například pro běh chytrých kontraktů, decentralizovaných aplikací a plní další určené úlohy v rámci platformy, na které fungují.

Ethereum je platforma (a token stejného jména) umožňující vývojářům programovat tzv. chytré kontrakty decentralizované aplikace na této platformě.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Stellar je síť primárně zaměřená na provádění mikroplateb pro celý svět. Tokeny na této síti se nazývají Lumens. S touto sítí spolupracuje např. IBM.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Cardano je platforma zaměřující se na bezpečné převádění hodnot na základě blockchainu, chytré kontrakty a decentralizované aplikace.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Binance Coin se používá na kryptoburze Binance v párech s jinými kryptoměnami. Při úhradě poplatků za obchod touto měnou obdržíte 25% slevu na kryptoburze Binance.

CHCI VĚDĚT VÍCE

EOS.IO je smart kontraktová platforma, která umožňuje vývojářům programovat chytré kontrakty a decentralizované aplikace. Token se nazývá EOS.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Tron je platforma pro sdílení multimediálního obsahu se spravedlivějším systémem odměňování autorů, s působištěm zejména v Asii.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Kryptoměna je typ digitální měny či elektronických peněz, která se vyznačuje zejména tím, že chybí centrální autorita, která by řídila množství měny, inflaci apod., tak jak je tomu u klasických peněz, u kterých centrální banky mohou řídit peněžní oběh a množství peněz (v současné době výlučně tištěním nových bankovek, čímž znehodnocují Vaše úspory). Zároveň existuje shoda na její hodnotě a vůle ji jako hodnotu přijímat.

U kryptoměn je zpravidla dán pevný maximální počet mincí, resp. harmonogram jejich uvolňování. Transakce jsou zpravidla zaznamenávány do tzv. blockchainu, jehož neměnnost do minulosti je zajišťována výpočetním výkonem těžařů. Nikdo tak nemůže přepsat transakci a jednou provedená transakce je v blockchainu dohledatelná, což zajišťuje i naprostou transparentnost.

V širším slova smyslu můžeme do skupiny kryptoměn můžeme řadit i tokeny, které mají ale jinou funkci, viz dále.

Decentralizace – nemají žádnou centrální autoritu, žádnou centrální banku. Měnu nelze kontrolovat vládou či jinými institucemi.

Žádný prostředník – kryptoměny se posílají přímo bez prostředníků nebo bank. Uživatelé spolu komunikují přímo skrze P2P sítě, tj. mezi sebou.

Žádné hranice – je možné je okamžitě zaslat na druhý konec světa, stejně jako osobě, která se nachází v bezprostřední blízkosti (a to i o víkendu, o svátku, prostě kdykoli). Odpadají tak starosti - rychle poslat v pátek peníze, aby byly (v 21. století) v pondělí odpoledne na jiném účtě...a to nemluvíme o zasílání peněz do zahraniční. Kryptoměnu pošlete a její příjemce s ní může téměř ihned nakládat i na druhém konci světa.

Neprolomitelná – silné šifrování zaručuje neprolomitelnost.

(Pseudo)anonymní – s transakcí nejsou spojené žádné osobní a citlivé údaje, resp. pouze v omezené míře a jen v některých případech.

Nízké či žádné poplatky za transakce – za provedení transakce se účtují nízké poplatky či dokonce žádné.

Token zpravidla slouží jako platidlo v určité platformě nebo aplikaci, ke které neoddělitelně patří. V praxi tokeny vzniknou tak, že vývojáři vytvoří platformu, pro kterou vytvoří své vlastní tokeny, které jsou pro správnou funkci platformy potřebné. Tyto nové tokeny ale nemají svůj vlastní blockchain, ale jsou jen nadstavbou, respektive "pohonem" aplikace, která je vytvořená na již existujícím blockchainu.

Kryptoměna - jejím primárním účelem je sloužit jako všeobecně přijímané platidlo či uchovatel hodnoty ("náhrada klasických peněz"). Základním předpokladem je decentralizace (tj. neexistence centrální autority), stanovení maximálního počtu mincí kryptoměny nebo způsobu jejich uvolňování. Kryptoměnou je například Bitcoin, Litecoin, Zcah, Dash, Monero. U kryptoměn je velmi často využíván způsob ověřování transakcí proof-of-work (důkaz prací).

Token - působí v rámci některé platformy, která byla pro tyto účely vytvořena. Jde např. o platformu Tron s tokenem Tronix. Tokeny jsou využívány pro běh decentralizovaných aplikací či chytrých kontraktů. Nejde tedy o kryptoměny v pravém slova smyslu, jelikož jejich hlavním účelem není být všeobecně přijímané platidlo. Tokeny jsou např. Binance Coin, Cardano, EOS. U tokenů je právě velmi často využíván způsob ověřování transakcí tzv. proof-of-stake (důkaz podílem).

Chytrý kontrakt je protokol, prostřednictvím kterého je možné vynucovat to, co je autorem protokolu předpokládáno. Např. převést akcie, vyměnit peníze bez nutnosti zásahů právníků či notářů, uzavřít smlouvu či dohodu.  Systém blockchainu zaručuje, že protokol nebude nijak měněn do minulosti, tj. jednou uzavřený chytrý kontrakt nelze zpětně změnit (zfalšovat), což je významný atribut chytrých kontraktů. Samozřejmě jednou zavřený chytrý kontrakt lze změnit do budoucna např. po domluvě smluvních stran.

Jde o dva rozdílné způsoby, jakým jsou ověřovány transakce v síti.

Proof-of-work (PoW) systém (či protokol, funkce) je způsob, kterým uživatel platebního systému dokazuje hodnotu platebního prostředku pomocí vynaložené práce.

V současné době je tento pojem často užíván ve spojitosti s kryptoměnami a vynaložením výpočetního výkonu těžařů některých kryptoměn pro vytváření bloků (blockchainu). Tento systém zabraňuje tzv. dvojímu utrácení, kdy výpočetní síla těžaře rozhodne, zdali blok vytěžil on a zdali on dostane odměnu za jeho vytěžení. Výpočetní síla celé sítě brání také zpětným změnám v blockchainu, jelikož aby taková změna mohla proběhnout, musel by se najít někdo, kdo bude mít k dispozici 51% výpočetní síly sítě.

Proof-of-work je používán zejména u kryptoměn - např. Bitcoinu, Litecoinu, Monera.

Proof of Stake (PoS) je systém hlasování o prokázání vlastnictví určitého počtu měny některých kryptoměn pro vytváření bloků. Vytváření bloků u kryptoměn používajících PoS funguje tak, aby bylo zabráněno problému vícenásobného utrácení. Toho se v případě PoS dosáhne tím, že musí probíhat hlasování o tom, kdo objevil poslední blok. Čím více kryptoměny někdo vlastní a čím déle ji vlastní, tím má větší šanci na to, že odměnu z objeveného bloku dostane. Proto jsou kryptoměny používající Proof-of-Stake vhodné pro investory, protože pomocí Proof-of-Stake lze vydělávat tím, že vlastní nějaké množství kryptoměny.

Proof-of-stake je používán např. u Cardano.

Výhody (PoS)

  • Oproti proof-of-work má malou spotřebu elektrické energie
  • Většinou neprobíhá inflace (= snižování hodnoty)
  • Žádné investice do výkonného hardwaru

Nevýhody

  • Nízká odměna za blok (jen poplatky)
  • Aby se zabránilo 51% útoku, je nutná vysoká tržní kapitalizace
  • Nevhodná pro začínající kryptoměny

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Proof-of-Work

https://cs.wikipedia.org/wiki/Proof-of-Stake