Krypto slovník

Krypto slovník

#

51 % attack (útok):
Kryptoměny založené na systému Proof Of Work (důkaz prací) mají zajištěnu ochranu blockchainu výpočetním výkonem celé sítě. Výpočetní výkon poskytují tzv. těžaři, kteří jsou odměňováni těžbou nových mincí či poplatky za transakce. Výpočetní výkon brání tomu, aby přišel někdo “silnější”, kdo by měl takovou výpočetní sílu, aby blockchain změnil do minulosti. Proto platí čím větší výpočetní síla sítě, tím je odolnější proti 51% útokům.

51% útok tedy znamená útok na blockchain konkrétní kryptoměny, kdy na základě získání převažující částí výpočetního výkonu celé sítě (tj. 51%), může útočník provádět tzv. dvojí utrácení a měnit blockchain do minulosti.

A

Address (adresa):
Představuje místo, na které lze přijímat konkrétní kryptoměnu a zároveň odesílat (jde o shluk písmen a číslic, de facto plnící stejnou roli jako číslo účtu, na který Vám chodí peníze a ze kterého peníze odesíláte). Adresu kryptoměny lze veřejně sdílet ve formě textu nebo QR kódu těm, kteří Vám chtějí poslat kryptoměnu. Adresu získáte tak, že si nainstalujete peněženku pro příslušnou kryptoměnu (peněženka je tak rozhraní, kterým je např. internetové bankovnictví).

Airdrop:
Marketingová kampaň, která zdarma distribuuje konkrétní kryptoměnu nebo token veřejnosti, čímž je sledována podpora osvojení kryptoměny. Obvykle je iniciována vývojáři kryptoměny, aby povzbudil použití a vybudovali popularitu projektu. Většina kampaní typu Airdrop funguje na principu poskytnutí určité menšího počtu mincí kryptoměny zdarma výměnou za jednoduché úkoly, jako je sdílení zpráv, doporučení přátelům nebo vyplnění jednoduchého testu, který má ověřit, že jste si o dané kryptoměně zjistili důležité informace.

Airdrop může být zajímavá forma počátku budování kryptoměnového portfolia.

Algorithm (algoritmus):
Proces nebo sada pravidel, která je třeba dodržovat při řešení problémů nebo při výpočtech, obvykle v počítači. Tímto pojmem je odkazováno zejména na algoritmus, kterým jsou u konkrétní  kryptoměny tvořeny nové bloky a zajištěna nevratnost blockchainu do minulosti. Jde typicky o algoritmus Proof Of Work či Proof of Stake.

All-Time-High (ATH):
Znamená nejvyšší hodnotu, kterou kryptoměna či token měly v minulosti (např. ATH 350 USD).

All-Time-Low (ATL):
Znamená nejmenší hodnotu, kterou kryptoměna či token měly v minulosti (např. ATL 0,05 USD).

Altcoin:
Bitcoinu byl první kryptoměnou. Všechny další kryptoměny se proto nazývají “altcoiny”, volně přeloženo jako alternativní mince (myšleno od Bitcoiu).

Anti-Money Laundering (AML):
Soubor pravidel, jehož účelem je zajistit, aby nedocházelo při finančních transakcích k praní špinavých peněz a podvodům.

B

Bear (“Medvěd”):
Osoba, která očekává pokles trhu (cen). Jde o opak býka, který naopak očekává růst trhu (cen).

Bitcoin ATM (BTM):
Zařízení plnící stejnou roli jako bankomat, ale ve vztahu k Bitcoinům. V Bitcoinmatu tak můžete prodat či koupit Bitcoiny či jinou kryptoměnu, pokud ji bankomat podporuje.

Block:
Soubor transakcí za určité období, který se zapojuje do blockchainu.

Blockchain:
Řetězec posloupně spojených bloků, který je kryptograficky zabezpečen.

Block Explorer:
Online nástroj pro zobrazení všech transakcí, které se uskutečnily na blockchainu, rychlosti hashování sítě a další užitečné informace.

Block Reward:
Odměna za vytěžení bloku pro těžaře. Jde o motivaci, aby těžaři poskytli svůj výpočetní výkon, kterým zajišťují bezpečnost blockchainu.

Bug Bounty:
Odměna (motivace) za nalezení zranitelnosti projektu, tak aby se tato zranitelnost objevila a odstranila dříve, než by ji zneužil útočník.

Bull:
Osoba, která spoléhá na další růst trhu (cen). Opak od medvěda, který “spekuluje” na pokles trhu.

Buy The (F*******) Dip (BTD/BTFD):
Vyjádření nadšení možnost koupit levně kryptoměny (klasicky při poklesu trhu).

C

Candlesticks (svíce, svíčky):
Grafické  cenových změn v čase. Každá svíčka poskytuje 4 body informací: otevírací cena, zavírací cena, nejvyšší a nejnižší.

Cash:
Označení pro fyzickou formu peněz (mince, bankovky)

Centralized:
V oblasti kryptoměn představuje vyjádření organizační struktury, ve které malý počet uzlů řídí celou síť.

Circulating Supply:
Celkový počet mincí, které jsou v oběhu.

Cloud Mining:
Těžba kryptoměn za využití cloudu, tj. najatého výpočetního výkonu. Výhoda spočívá v tom, že můžete těžit kryptoměnu, aniž byste museli vlastnit těžařské zařízení.

Coin:
Označení pro minci kryptoměny. Jako mince jsou především označovány ty, které lze těžit (např. BitCOIN, LiteCOIN…).

Cold Storage:
Offline úložiště (způsob) kryptoměn. Může jít například o papírovou peněženku, offline počítač, mobilní telefon nebo samozřejmě i o hardware peněženku. Výhodou cold storage je, že prakticky nejde hacknout, protože zařízení není připojeno k internetu či se připojuje jen v omezený čas pro provedení odesílající transakce.

Cold Wallet:
Kryptoměnová peněženka, která je v “cold storage”, tj. umístěna v offline úložišti.

Confirmations (potvrzení):
Transakce je uskutečněna tehdy, pokud je potvrzena v síti prostřednictvím těžařů a jejich výpočetního výkonu. Transakce musí být zahrnuta ve vytěženém bloku. Každý další blok je dalším potvrzením. Různé kryptoburzy vyžadují různý počet potvrzení, aby bylo možné považovat transakci kryptoměny za finální.

Cryptocurrency (kryptoměna):
Kryptoměna je typ digitální měny či elektronických peněz, která se vyznačuje zejména tím, že chybí centrální autorita, která by řídila množství měny, inflaci apod., tak jak je tomu u klasických peněz, u kterých centrální banky mohou řídit peněžní oběh a množství peněz (v současné době výlučně tištěním nových bankovek, čímž znehodnocují Vaše úspory). Zároveň existuje shoda na její hodnotě a vůle ji jako hodnotu přijímat.

D

Decentralized:
V oblasti kryptoměn představuje vyjádření organizační struktury, ve které velký počet uzlů řídí celou síť. Tyto uzly pracují distribuovaným způsobem ve shodě dosáhnout globálního cíle. Příznačná je neexistence centrální autority či několika málo uzlů.

Decentralized Applications (dApps):
Typ aplikace, která běží na decentralizované síti (typicky blockchainu některé z kryptoměn k tomu určených – např. Ethereum, Tron, EOS, Cardano), přičemž decentralizace zabraňuje možnost selhání v jednom bodě (např. vypnutí tím, že by byly odstaveny jedny servery státní mocí). Aplikace tak poběží na jiných serverech zapojených do decentralizované sítě po celém světě.

Deflation:
V oblasti kryptoměn odkazuje na deflační měnovou politiku, kterou provádí například Bitcoin, u kterého existuje pevná nabídka mincí. Tím nedochází k inflaci, jako je u klasických peněz (které mohou vlády tisknout, jak se jim zachce a tím je znehodnocovat) ale naopak s časem je u deflační měny tato měna čím dál vzácnější, jelikož její zásoba se ve společnosti nezvětšuje, ale zmenšuje.

Delegated Proof-of-Stake (dPOS): Mechanismus konsensu (dosažení shody), u kterého uživatelé mohou hlasovat pro delegáty produkující bloky na blockchainu, přičemž hlasy jsou úměrné množství vlastnictví kryptoměny. Jeho cílem je zvýšit účinnost a ohleduplnost k životnímu prostředí protokolů oproti Proof of Work mechanismu, který je založen na dosahování shody prostřednictvím výpočetního výkonu těžařů.

Difficulty:
Míra toho, jak obtížné je objevit nový blok. Např. u Bitcoinu je obtížnost periodicky upravována v závislosti na tom, kolik hashovací energie bylo využito v síti.

Double Spending (dvojí utrácení):
Situace, kdy jsou kryptoměny nelegálně utráceny více než jednou. Viz také 51% attack.

E

ERC-20:
Standard tokenů pro síť Ethereum. Jedná se o společný seznam pravidel definujících interakce mezi tokeny, včetně přenosu mezi adresami a přístupem k datům.

Escrow:
Podmíněný závazek typu smluvního ujednání, ve kterém třetí strana přijímá a vyplácí peníze nebo dokumenty pro transakční strany, přičemž výplata závisí na podmínkách dohodnutých transakčními stranami. To je možné automatizovat pomocí inteligentních kontraktů na blockchainu.

Exchange:
Kryptoburzy nebo kryptosměnárny ve kterých se uskutečňuje obchodování kryptoměn a jejich nákup či prodej za/na FIAT peníze.

F

Fiat:
Označení pro „zákonné platidlo“ podporované státní mocí, s vlastním bankovním systémem. Fiat je tedy označení pro klasickou měnu (např. EUR, USD, CZK). Může mít formu fyzické hotovosti (mince, bankovky) či bezhotovostní podobu.

FOMO (fear of missing out):
Zkratka vyjadřující pocit strachu, že zmeškáme příležitost, ovlivňující naše chování. Typicky FOMO nastává při bull runu (tj. prudkého růstu hodnoty kryptoměn), kdy má člověk pocit, že když se neúčastní (tj. nemá nakoupeno), tak přichází o skvělou příležitost. To pak svádí k neuváženým nákupům (nezmeškat příležitost a vydělat).

Fork (Blockchain):
Oddělení blockchainu s jeho novou verzí, novými pravidly apod. Při forku tak z jedné kryptoměny vzniknou dvě se stejnou minulostí, ale rozdílnou budoucností, jelikož každý jejich blockchain se vyvíjí nezávisle na sobě.

Full Node:
Uzly, které stahují celou historii blockchainu, aby dodržovaly a prosazovaly jeho pravidla.

Futures:
Futures kontrakt je standardizovaná právní smlouva na nákup nebo prodej konkrétní komodity nebo aktiva za předem stanovenou cenu v určitém čase v budoucnosti.

G

Gains:
Pojem pro označení zisků.

Gas:
Termín používaný na platformě Ethereum, který se vztahuje na jednotku měření výpočetního úsilí při provádění transakcí nebo inteligentních smluv nebo spouštění dApps v síti Ethereum. Je to „palivo“ sítě Ethereum.

Genesis Block:
První blok, který je vytěžen. Je označován jako blok 0 či 1. Zde je odkaz na první blok Bitcoinu.

Graphical Processing Unit (GPU):
Grafický procesor, efektivní pro těžbu kryptoměn.

H

Halving:
Situace, kdy dochází k půlení odměny pro těžaře při objevení (vytěžení) nového bloku. Příznačné pro kryptoměny založené na důkazu prací (Bitcoin, Litecoin apod.). U Bitcoinu k půlení odměny dochází každých 210 000 bloků (cca jednou za 4 roky). Tím dochází k situaci, kdy kryptoměna je čím dál více vzácnější, jelikož ji tolik nepřibývá.

Hash:
Měrná jednotka výpočetního výkonu označující počet výpočetních operací, které je hardware schopno za určitý čas (typicky za sekundu) uskutečnit.

Hash Power / Hash Rate:
Souhrn měrné jednotky množství výpočetního výkonu spotřebovaného sítí k nepřetržitému provozu. Rychlost hašování počítače může být měřena v kH/s, MH/s, GH/s, TH/s, PH/s nebo EH/ s v závislosti na produkované haši za sekundu. Nejvyššího hašovacího výkonu produkují specializované těžařské farmy, které mají speciální hardware určený pro co nejefektivnější hašování. Čím vyšší výpočetní (hašovací) síla, tím větší pravděpodobnost, že vytěžíte blok.

HODL:
Zkomolenina anglického hold, který je označením pro “držet”. V kryptoměnovém světě se používá HODL, jakožto zvláštní výraz pro držení kryptoměn. Zejména v době, kdy je trh v červených číslech, lze HODL velmi často “slyšet” na sociálních sítích apod.

I

Initial Coin Offering (ICO), Initial Token Offering (ITO)::
Způsob získávání kapitál pro vývoj kryptoměny či platformy v raném období. Prostřednictvím ICO lze koupit kryptoměnu či token, který ještě není veřejně obchodován, zpravidla za nižší cenu, než je následně veřejně obchodován. Při výběru projektů v rané fázi je nutná obezřetnost až podezíravost a investovat pouze do těch, o kterých máte dostatek informací.

J

JOMO:
Znamená opak zkratky FOMO (strach z promeškání příležitosti). JOMO je zkratka Joy of Missing Out, což lze přeložit jako radostné prohlášení, že jsem nebyl účasten poklesu cenu kryptoměn (tj. uf ještě že jsem nenakoupil).

K

KYC:
Zkratka pro „Poznej svého zákazníka“. Označuje proces potřeby identifikovat zákazníka, nejčastěji z důvodu právních předpisů proti praní špinavých peněz a zamezování podvodům. Ověření je v současné době rychlé a trvá v řádech hodin či dokonce minut. Zpravidla se ověření vyžaduje pouze pro operace s FIAT měnou (tj. nákup či prodej kryptoměn z/na USD, EUR, CZK). Např. Binance ale ověřování nevyužívá a do výše 2 500 USD můžete dokonce na ní koupit kryptoměny bez ověřování identity prostřednictvím platební karty.

L

Lambo:
Slovo, které se vžilo v době prudkého růstu kryptoměn, kdy s trochou nadsázkou jste jeden den koupili a za týden měli na Lamborghini. Odtud tato zkratka. V současné době můžeme slyšet sousloví “When Lambo” (kdy Lambo), což lze volně přeložit jako otázku: kdy ta kryptoměna (k sakru) půjde nahoru?

Ledger:
Záznam o finančních transakcích, které nelze změnit.

Leverage:
Půjčka nabízená kryptoburzou pro obchodování na marži ke zvýšení dostupnosti finančních prostředků v obchodech a tím zvětšení případného obchodního zisku (ale pozor i ztráty). Krypto-info.cz nedoporučuje investovat do kryptoměn prostřednictvím peněz z úvěrů! “Páka” je pouze pro velmi zkušené obchodníky, kteří vědí, co dělají.

Lightning Network:
Lightning Network je platební protokol „druhé vrstvy“, který funguje na jako vrstva nad blockchainem. Účel je zrychlení a škálovatelnost transakcí mezi zúčastněnými uzly a napříč zúčastněnými uzly. Jde o řešení, které mělo vyřešit škálovatelnosti bitcoinové sítě.

Limit Order / Limit Buy / Limit Sell:
Druhý příkazů obchodníků k nákupu nebo prodeji kryptoměny, když je dosaženo určité ceny. Těmito pokyny lze regulovat případné ztráty.

Liquidity:
Čím vyšší likvidita, tím lépe prodáte či koupíte kryptoměnu. Pokud je likvidita nízká, lze často vidět rozptyl mezi prodejní a kupní nabídkou (např. někdo nabízí k prodejny kryptoměnu za 1,3 USD a někdo ji chce koupit za 1 USD), což může stěžovat prodej za rozumnou cenu. Naopak u vysoké likvidity je často rozdíl mezi nákupní či prodejní cenou nepostřehnutelný, jelikož se v daném okamžiku perfektně střetává nabídka s poptávkou.

Long:
Označení víry v růst trhu kryptoměn. Také lze označit slovem Bull (býk), tj. člověka, který očekává růst hodnoty aktiva. Opakem je Short neboli Bear (medvěd), který očekává pokles ceny aktiva.

M

Market Capitalization / Market Cap / MCAP:
Celková tržní kapitalizace kryptoměny. Je to jeden ze způsobů, jak hodnotit velikost kryptoměny. Největší z hlediska kapitalizace Bitcoin.

Margin Call:
Nastává, pokud hodnota účtu investora klesne pod částku marže. Kryptoburza bude požadovat, aby investor složil další peníze, aby splnil minimální požadovanou částku, aby mohl pokračovat v obchodování. Jde též o označení povinnosti splatit peníze, pokud se investor dostal při obchodování na marži do mínusu.

Masternodes:
Masternode je server spravovaný jeho vlastníkem, plnící funkci podobnou jako plné uzly (full node), ale s dalšími funkcemi, jako jsou anonymizace transakcí, clearingové transakce a účast na řízení a hlasování. Masternodes byly zpopularizovány kryptoměnou Dash, která jejich funkci využívá. Tj. každý může plnit funkci masternoda a za to dostává odměnu.

Max Supply:
Maximální počet mincí či tokenů, která kryptoměna bude mít (by měly teoreticky existovat). Např. nejvyšší počet Bitcoinů je 21 000 000.

Mineable:
Označuje kryptoměny, které jsou těžitelné.

Miners:
Označení pro ty, co těží kryptoměny prostřednictvím výpočetního výkonu.

Mining:
Označuje činnost těžení kryptoměn.

Mining Pool:
Seskupení, ve kterém více těžařů kombinuje svůj výkon, aby dosáhli vyšší teoretické šance na vytěžení bloku, než pokud by těžili sami (tzv. solo mining).

Mining Reward:
Odměna za vytěžený blok, čímž jsou těžaři odměňování za to, že vložili a provozují svůj hardware k výpočetnímu výkonu sítě.

Mining Rig:
Zařízení určené pro těžbu. Označuje se jím celé zařízení (celý počítač či seskupení počítačů či jiného hardwaru), nikoli např. konkrétní grafická karta.

Mnemonic Phrase:
Fráze slov, které slouží k obnově peněženky. Můžete se setkat s názvy seed, obnovovací sekvence apod.  Skládá se z 12, 18 nebo 24 slov. Tuto frázi je nutné bezpečně uchovat a nikomu ji nikdy neukazovat. Například pokud ztratíte svoji hardware peněženku, obnovíte její obsah na nové peněžence (stejného výrobce) právě pomocí obnovovací fráze.

Moon:
Situace, kdy dochází k neustálému pohybu ceny kryptoměny nahoru. V komunitě je opět toto slovo využíváno k otázce When to the Moon? Tj. kdy se kryptoměna konečně zvedne a její cena bude stoupat až do oblak. Obdobný význam jako When lambo?

N

No-coiner:
Označení osoby, která má předpojatý negativní pohled na kryptoměny a kryptoměny se zásadně nevyskytují v jeho investičním portfoliu.

O

Open/Close:
Odkazuje na otevírací a uzavírací cenu v určitém časovém období dne, tj. např. každý den v 8 hodin ráno.

Open Source:
Zdrojový počítačový kód, který je volně přístupný veřejnosti k dalšímu jeho rozvíjení.

Orphan:
Platný blok na blockchainu, který ale není součástí hlavního řetězce. Může vzniknout v případě, kdy dva těžaři vyprodukují bloky ve stejné době nebo způsobené útočníkem, který se pokouší o double spending (dvojí utrácení).

P

Pair:
Označuje kryptoměny u nichž lze provést vzájemnou směnu. Např. BTC/ETH = lze provést nákup Bitcoinu za Ethereum a naopak koupit Ethereum za Bitcoin. Obdobně např. USD/BTC atd.

Paper Wallet:
Dokument na němž je zaznamenán privátní klíč k peněžence. Výhodou je, že takovýto dokument nikdo nehekne, jelikož není připojen k internetu. Papírová peněženka se hodí na velmi dlouhé uchování kryptoměn.

Portfolio:
Soubor investičních aktiv, které investor drží.

Pre-mine:
Označení pro kryptoměnu, která je již “předtěžena”, tj. v době jejího uvedení na veřejnost jsou dostupné všechny mince či tokeny této kryptoměny (nové pak již nevznikají). Často se část z celkového počtu používá např. pro Airdrop, tj. formu marketingu, mající za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o dané kryptoměně a pomoci ji etablovat.

Private Key / Secret Key:
Technicky: Část kódu vygenerovaná v šifrovacím procesu asymetrického klíče, spárovaná s veřejným klíčem, která se použije při dešifrování hashované informace veřejným klíčem. Lidsky: Privátní klíč osvědčuje oprávnění k peněžence a na ní uložené kryptoměny. Kdo drží privátní klíč, ten drží kryptoměny (poučka). Privátní klíč nikdy nikomu nesdělujte. Privátní klíč bezpečně uloží hardware peněženky.

Proof-of-Stake (PoS):
Mechanismus konsensu blockchainu k jeho tvorbě a tvoření nových bloků, který je založen na kombinaci různých faktorů – např. počtu “vsazených” mincí či tokenů nebo jejich stáří.

Proof-of-Work (PoW):
Mechanismus konsensu blockchainu k jeho tvorbě a tvoření nových bloků, který je založen na výpočetně náročných operacích, kteří provádí tzv. těžaři, kteří jsou následně odměňováni formou odměny za vytěžení bloku či poplatků z transakcí. Tento mechanismus je známý především u klasických kryptoměn, plnících roli platebního prostředku.

Public Address:
Veřejná adresa je kryptografický hash veřejného klíče, který uživateli umožňuje použít jej jako adresu k žádosti o platbu. Jde o souhrn číslic a písmen, plnící stejnou roli jako např. číslo bankovního účtu.

Q

QR Code:
Strojově čitelný obrazec o rozměru čtverce, který zobrazuje informace zakódované do grafického černobílého vzoru. U kryptoměn se často používá ke snadnému sdílení adres peněženky s ostatními (z důvodu, že jsou veřejné adresy složené z mnoha znaků).

R

Rank:
Často označuje pozici v tržní kapitalizaci.

REKT:
Označení pro to být v pr…li z důvodu špatného obchodu či ztráty.

Roadmap:
Označuje popis dalšího rozvoje kryptoměny, platformy. Je důležitým vodítkem pro investory, jelikož z roadmapy dokáží odhadnout další vývoj projektu, zdali je reálný apod. Zejména u rozvíjejících se projektů je roadmap nezbytností.

S

Satoshi (SATS):
Nejmenší jednotka Bitcoinu s hodnotou 0,00000001 BTC. Označením pseudonym údajného tvůrce či tvůrců.

Satoshi Nakamoto:
Jednotlivec nebo skupina, kteří vytvořili Bitcoin. Identita Satoshi Nakamota nebyla nikdy vypátrána.

Scrypt:
Alternativní algoritmus v rámci Proof-of Work (PoW) k SHA-256, používaný při těžbě Bitcoinů. Těžba Scrypt závisí více na paměti než na čistém výkonu procesoru, jehož cílem je snížit výhodu, kterou mají ASIC hardware.

Seed (obnovovací sekvcence, fráze):
Viz pojem “Mnemonic phrase”.

Shitcoin:
Označení pro kryptoměny, které jsou úplně k ničemu, jen klesají na ceně a jejich budoucnost je nejistá, resp. žádná.

Short:
Technika obchodování, ve které si obchodník půjčí aktivum za účelem jeho prodeje, s očekáváním, že jeho cena bude nadále klesat. V případě, že cena klesne, nakoupí obchodník, který je v short pozici, toto aktivum za tuto nižší cenu, aby jej vrátil věřiteli, a rozdíl představuje zisk. Opak spekulace na růst, kdy se aktivum kupuje s cílem jeho budoucího zhodnocení.

Smart contract:
Inteligentní smlouva ve formě digitálního protokolu, který má usnadnit, ověřit nebo vymáhat smlouvu umístěnou do blockchainu bez třetích stran. Více v sekci FAQ v kategorii Kryptoměny.

Stablecoin:
Kryptoměna s extrémně nízkou volatilitou, někdy používaná jako prostředek diverzifikace portfolia. Jde o kryptoměny, které jsou navázány na cenu dolaru či jiného aktiva (zlata).

Staking:
Účast na mechanismu Proof-of-Stake (PoS) vložením Vašich tokenů, které slouží jako validátor blockchainu a tím  získáváte odměnu.

Symbol:
Zkratka kryptoměny. Např. BTC je zkratka pro Bitcoin. LTC je zkratka pro Litecoin. Některé kryptoměny, které mají krátký název mohou mít zkratku stejnou jako název (např. Dash – DASH). Zkratka se píše velkými písmeny. Je obvykle složena ze tří písmen, ale najedou se i čtyřpísmenné zkratky (např. Mooncoin – MOON).

T

Timestamp:
Způsob identifikace, kdy došlo k určité transakci, obvykle s datem a časem dne a přesným na zlomky sekundy.

Token:
Digitální jednotka poskytující přístup ke konkrétní platformě, pro jejíž použití na ní byla vytvořena. Lze ji v širším významu podřadit pod pojem kryptoměny. Token slouží jako pohon pro aplikace fungující na určité platformě apod. Pro rozdíl mezi tokenem a kryptoměnou vizte FAQ v sekci Kryptoměny.

Total Supply:
Maximum mincí či tokenů, které v daném okamžiku existuje.

Trade Volume:
Objem obchodů daného páru (např. BTC/USD) za určitou, zpravidla jednodenní dobu. Vyjadřuje se nejčastěji v USD či BTC.

Transaction Fee:
Poplatek za transakci. Ty jsou odměnou pro těžaře (v případě mechanismu Proof of Work) nebo pro ty, co “vsadili” své tokeny za účelem ověřování transakcí v síti (v případě mechanismus Proof Of Stake).

U

Unconfirmed:
Nepotvrzená transakce, tj. transakce nebyla doposud zařazena do vytěženého bloku.

V

Virgin Bitcoin:
Bitcoin, který nebyl nikdy utracen.

W

Wallet:
Rozhraní, ve kterém je spravován veřejný klíč, tj. adresa pro přijímání kryptoměny a zároveň lze přes toto rozhraní kryptoměnu zasílat. Svým charakterem je stejné jako internetové bankovnictví, prostřednictvím kterého ovládáte číslo účtu a prostředky na něm.

Watchlist:
Seznam, co Vás zajímá, co sledujete. Ve světě kryptoměn mohou do “watchlistu” spadat kryptoměny, které jsou pro Vás zajímavé.

Weak Hands:
Volně přeloženo jako slabé ruce, nebo spíše slabé nervy. Prostě ten, co když kryptoměny klesají, hned v panice prodává (aby pak následně koupil, když jsou v zelených číslech).

Whale:
Označení pro osobu či subjekt, která disponuje velkým množstvím kryptoměn. Přesuny kryptoměn ze strany těchto velryb jsou bedlivě sledovány, jelikož to může značit další pohyb trhů (např. když je velká částka např. v Bitcoinech přesunuta na adresu, o které se ví, že patří burze, je nasnadě se domnívat, že cílem je prodej, tj. cena klesne). Podívejte se zde tyto přesuny, které sleduje speciální stránka na twitteru. https://twitter.com/whale_alert.

Whitepaper:
Celkový přehled daného projektu, který popisuje jeho charakteristiku, vizi, design, princip fungování, plán úkolů apod. Na whitepaper Bitcionu se můžete podívat zde.